« Terug

De VerdragWijzer

Op 6 april is het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Met deze VerdragWijzer kunt u op basis van 15 stellingen testen of u voor of tegen dat verdrag bent. Als u niet duidelijk voor of tegen bent, kunt u ook blanco stemmen. Iedere stem telt mee met een referendum.

Start de VerdragWijzer

De stemlocaties in uw gemeente

Tijdens dit referendum zijn er minder stemlocaties geopend dan u waarschijnlijk gewend bent. Misschien is uw vaste stemlokaal ook niet geopend. Bekijk hier welke locaties wel beschikbaar zijn op 6 april in uw gemeente.

Zoek stemlocaties

Wat is een associatieverdrag?

Een associatieovereenkomst is een politiek akkoord, een verdrag, tussen 2 of meer landen die de banden willen aanhalen. De Europese Unie (EU) heeft meerdere van deze overeenkomsten gesloten, bijvoorbeeld met Chili en Marokko. Landen spreken erin af politiek en economisch meer te gaan samenwerken.

Stelling 1

Ik vind het zinvol dat er binnen 10 jaar een vrije handelszone ontstaat tussen Oekraïne en de EU.

Stelling 2

Dankzij het verdrag met Oekraïne zal er meer politieke stabiliteit aan de Europese buitengrenzen ontstaan.

Stelling 3

Ik vind dat de inwoners van Oekraïne zonder visum moeten kunnen reizen en werken door heel Europa en vice versa.

Stelling 4

De rechten voor de mens in Oekraïne kunnen verbeteren dankzij dit verdrag.

Stelling 5

Door het sluiten van dit verdrag loopt de doorvoer van gas en olie vanuit Rusland gevaar.

Stelling 6

Ik denk dat met dit verdrag de EU industrieel sterker zal worden, dankzij bijvoorbeeld de grote voorraad ijzererts in Oekraïne.

Stelling 7

Door de corruptie in Oekraïne zal veel van het EU geld in de zakken van corrupte oligarchen verdwijnen.

Stelling 8

Het milieu en het dierenwelzijn kan in Oekraïne verbeteren dankzij dit verdrag.

Stelling 9

Het verdrag zou kunnen leiden tot een ongewenste reactie vanuit Rusland.

Stelling 10

Ik vind dat Oekraïne financiële steun moet krijgen van de EU om doelen uit het associatieverdrag te kunnen realiseren.

Stelling 11

De EU zou op militair vlak meer moeten samenwerken met Oekraïne.

Stelling 12

Oekraïne en de EU zouden afspraken moeten maken om oneerlijke concurrentie te voorkomen op het gebied van bijvoorbeeld landbouw.

Stelling 13

Ik denk dat het verdrag een positieve uitwerking kan hebben op de EU.

Stelling 14

Ik vertrouw er op dat Oekraïne zich aan de gemaakte afspraken uit het associatieakkoord zal houden.

Stelling 15

De handel met Oekraïne kan ook geregeld worden met een handelsverdrag, een associatieverdrag is voor mij niet nodig.

Toelichting

In deel 4 van het verdrag staat omschreven dat Oekraïne en de EU binnen 10 jaar een vrije handelszone willen instellen. Dit houdt in dat het bijvoorbeeld mogelijk is om zich vrij te vestigen, geen beperkingen op betalingen en investeringen en meedingen naar opdrachten van elkaars overheden. Bron: referendum-commissie.nl

In het verdrag is opgenomen dat de EU samen met Oekraïne gaat werken aan het bevorderen van de politieke stabiliteit in de regio. Oekraïne is een van de grootste buurlanden van de EU. In deze stelling is het uitgangspunt dat het verdrag leidt tot meer stabiliteit. Bron: referendum-commsie.nl

In het verdrag is opgenomen dat eedere overeenkomsten tussen de EU en Oekraïne om de afgifte van visa te versoepelen, volledig uitgevoerd zullen worden. Als er aan de voorwaarden is voldaan, zal er geleiding richting een visumvrije regeling worden gewerkt waardoor inwoners van beide regio’s vrij mogen reizen en werken (artikel 19). Bron: referendum-commissie.nl

In het verdrag is opgenomen dat beide partijen meer respect zullen tonen voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. De rechtstaat en politieke instituties worden op alle niveau’s versterk, met een extra focus op het gebied van politie en justitie (artikel 4 & 14) Meer respect voor de mensenrechten zou kunnen leiden tot betere omstandigheden voor bijvoorbeeld minderheden. Bron: referendum-commissie.nl

Nederland is voor 6% afhankelijk van Russisch gas en is daarmee het minst afhankelijk van het gas van alle Europese lidstaten (NRC, 2014) Sommige landen zijn voor meer dan 50% afhankelijk van het Russische gas. Het Russische gas loopt via Oekraïne naar Europa. Het is niet bekend wat Rusland gaat doen, nadat het verdrag getekend is. Wel bekend is dat Rusland de gastoevoer vaker als politiek drukmiddel heeft gebruikt. Bron:europa-nu.nl

Oekraïne is rijk aan kolen en ijzererts. Oekraïne heeft de derde voorraad aan ijzererts in de wereld. Europa kan hierdoor sterker worden. Bron: z24.nl

Oekraïne is een erg corrupt land waar dubieuze zakentycoons (ook wel ‘oligarchen’) veel invloed hebben op het overheidsbeleid. Oekraïne staat op plaats 142 (2014) van de corruptieranglijst van Transparency International (175 landen in totaal). Denemarken staat als minst corrupte land op plaats één en Nederland op plaats acht. De EU controleert of financiële bijstand op de juiste wijze wordt geïnvesteerd en eist, samen met het IMF, vergaande hervormingen om voor de steun in aanmerking te komen. Desondanks valt niet uit te sluiten dat in Oekraïne ook de verkeerde personen ervan profiteren. Door de grote mate van corruptie is de kans daarop in Oekraïne groter dan in landen die beter scoren op de corruptieranglijst. Bron: NRC

De EU en Oekraïne gaan samenwerken om het milieu te beschermen. Daarnaast gaan ze extra controleren op het naleven van internationale milieu verdragen (artikel 292). Ook past Oekraïne zijn wetgeving over dierenwelzijn aan aan die van de EU. Om dit voor elkaar te krijgen kan Oekraïne een financiele bijdrage vragen aan de EU, zolang het binnen het verdrag valt.

In maart 2014 zijn Russische troepen de Krim binnengetrokken, net voordat in een referendum op het eiland is gestemd voor toetreding tot de Russische Federatie. Oekraïne ziet de inname van de Krim als een onrechtmatige inbreuk op internationale wetgeving met betrekking tot soevereiniteit van landen. Rusland benadrukte het zelfbeschikkingsrecht van de inwoners van de Krim en dat ze, in een referendum, besloten hebben dat ze bij Rusland willen horen. De reactie van Rusland is op dit moment nog onduidelijk. Bron: kieskompas

Voor het bepalen van een aantal doelen kan Oekraïne een financiële bijdrage vragen aan de EU. Om in aanmerking te komen voor deze steun dient het beleid binnen de voorwaarden van het verdrag te vallen.

In artikel 1 staan de doelstellingen van het verdrag. Een van deze doelstelling is de vrede en stabiliteit bevorderen in de regio en op internationaal niveau. Hierbij volgen de partijen onder meer de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en van de Conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa. Bron: referendum-commissie.nl

Een beperkt aantal industrieën kan tijdelijk worden beschermd als ze door deze overeenkomst sterk zouden lijden onder de toegenomen invoer van producten uit het gebied van de andere partij. Dit geldt bijvoorbeeld voor EU-landbouwproducten (artikel 40) en voor Oekraïense personenauto’s (artikel 44). Bron: referendum-commissie.nl

Het vastleggen van de relatie met Oekraïne volgens een aantal richtlijnen zal voor de Europese Unie een positieve uitwerking hebben op economisch & politiek vlak.

Geen toelichting nodig.

Deel 4: Handel is het omvangrijkste deel van het verdrag. Het onderdeel handel is voldoende, de overige delen van het verdrag als veiligheid,economie en financieel hoeven niet vastgelegd worden. Bron: referendum-commissie.nl